پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1567)

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………. 70فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………. 714-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 724-2 توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک)………………………………………………………………….. 724-3 تحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………….. 79فصل پنجم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1566)

ارزیابی کمیته ی پایان نامه، با درجه ی ……………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… تابستان 1392 تقدیم به همسر مهربانم که همیشه مشوقم بود به پدر و مادر عزیزم که روشنگر راهم بودند به دوستان گرامیم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1060)

Islamische Azad Universität Tehran-e-Markaz Fakultät für Fremdsprachen Magisterarbeit zur Erlangung eines Magistergrades (M.A) Fachrichtung: Didaktik der Deutschensprache Thema: Eine Psychoanalytische betrachtungweise des Romans: „Das Leben ist eine Karwanserei ….“ von Emine Sevgi Özdamar Betreuerin: Dr. Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1059)

Islamic Azad University Science and Research Branch – Hormozgan Thesis of: M.A Subject: EFL Teachers’ and learners’ Perceptions of Demotivating Factors Influencing Bandar Abbas High School Students’ Speaking Skill Thesis Advisor: Ali Rahimi Ph. D Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1057)

Islamic Azad University Central Tehran Branch Faculty of Foreign Languages Department of English Language and Literature A Dissertation for PhD Degree in English Literature Subject: Dissident Subcultures and Universal Dissidence in Imamu Amiri Baraka’s Selected Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1056)

ISLAMISCHE AZAD UNIVERSITÄT ZU TEHERAN Zentrale für Magisterstudium Fakultät für Fremdsprachen Magisterarbeit zur Erlangung eines Magistergrades (M.A) Fachrichtung: Didaktik der deutschen Sprache Thema: Die Rolle der Aufopferung in der Nachkriegsliteratur von Deutschland und Iran Referentin: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1055)

Université Azad Islamique Branche Téhéran centrale Didactique de la grammaire française dans les universités et certains instituts de langues en Iran Professeur Directeur: Madame le Docteur Néda ATASH VAHIDI Professeur Conseiller: Monsieur le Docteur Mehdi Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1054)

Vorwort Die vorliegende Arbeit ist eine Untersuchung, die zu einem besonderen Standpunkt in der Literatur führt. Die Rilke-Literatur bzw. Rilkes Dicthung ist ein gutes Beispiel für die Anwendung der Semiotik, ein tiefgehender Begriff in der Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1053)

University of Yasouj Faculty of Literature and Humanities Department of English Language and Literature M.A. Thesis Critical Pedagogy and Language Teaching at Iranian Schools: Where Are We? Supervisers: Dr. Goudarz Alibakhshi Dr. Rouhallah Zarei By: Read more…

By 92, ago